RIGPRO Earth

2019.

Dizajn aplikacija

https://www.rigpro.earth/

 
 
Više o projektu

Nova, redizajnirana RIGPRO mobilna aplikacija ima funkcionalno sučelje i odličnu preglednost svih funkcionalnosti i sadržaja koji su bitni korisniku.