Kulturni centar "Mato Lovrak"

2021.

Grafički dizajn

 
 
Više o projektu

Kako bi u dizajnu cjenika zadržali tradicionalni stil i ambijent samog bistroa, kao pozadinski element korištena je tekstura drvenog stola, dok je sami sadržaj cjenika jasno istaknut a kategorije pravilno podijeljene. 

Cjenik krasi i silueta vlaka, koja je prepoznatljiva iz logotipa samog bistroa ali i iz filma "Vlak u snijegu".