KG Zelina d.o.o.

2020.

Grafički dizajn

https://kgzelina.hr/

 
 
Više o projektu

Dizajnirali smo katalog vina i ostalih alkoholnih proizvoda, te dezinficijensa "Dezinko" tvrtke KG Zelina.

Katalog je A4 formata pripremljen za tisak, a karakterizira ga efektan prikaz proizvoda uz velike fotografije i serifnu tipografiju.