Kulturni centar "Mato Lovrak"

2021.

Grafički dizajn

 
 
Više o projektu

Letak je prije svega dizajniran na način da istakne dostavu, kao i raznoliku ponudu "Stari Mlin".

Uz to prilikom izrade dizajna koristili smo efektne fotografije Lovrakovog centra u kombinaciji s grafičkim elementima karakterističnim za tradicionalni stil kakav gaji bistro "Stari Mlin".