Komunalno poduzeće "Veliki Grđevac" d.o.o.

2020.

Grafički dizajn

 
 
Više o projektu

Letak sadrži jako puno informacija pa je kod dizajna bilo jako bitno da kompletan sadržaj bude posložen na način da zainteresira čitatelja da pročita sve.

To smo željeli postići kombinacijom efektnih ilustracija, kojima smo dodali i puno boja koje odgovaraju sadržaju.