Haida Gwaii Trader

2019.

Grafički dizajn

https://haidagwaiitrader.com/

 
 
Više o projektu

Dizajn magazina radimo na temelju poslanih materijala, koje slažemo i oblikujemo u smislenu cjelinu, odnosno gotovi magazin pripremljen za tisak.