Kulturni centar "Mato Lovrak"

2020.

Grafički dizajn

https://www.facebook.com/kuc.matolovrak

 
 
Više o projektu

Dizajnirali smo privlačan A3 plakat s efektnim elementima žetve, koji sadrži sve bitne informacije o događaju.