Salto

2022.

Izrada web stranica

https://salto-languages.com/

 
 
Više o projektu

Cilj centra je olakšati učenje stranih jezika odraslim osobama, kako bi im učenje novog jezika bilo zabavno i dostupno na laki način. 

Nova web stranica je modernog dizajna, u skladu sa vizualnim identitetom centra gdje okosnicu stranice čini paleta boja odabrana prema logotipu, koji je također dizajniran od strane našeg tima. Na samoj web stranici korisnik može na brzi način pregledati dostupne tečajeve, te na jednostavan način poslati prijavu za sudjelovanje na tečajevima. Web stranica je prilagođena za sve moderne uređaje i browsere.