Dvorska vina Šoškić

2021.

Snimanje dronom

 
 
Više o projektu

Kroz cijelu godinu, vinarija Šoškić prolazi kroz nekoliko faza od kojih je jedna i berba grožđa. Kako bi berba ostala upamćena, vinarija je odlučila cijelu berbu snimiti dronom te napraviti fotografiranje. Krajnji materijali su fotografije koje će vinarija koristiti na svojim društvenim mrežama za promociju.